Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
105
Çekim
 Fonksiyonları
4
Parlaklığı ölçmek ve pozlamayı belirlemek için kullanılacak sensörün ilgili 
kısmını seçiniz.
1
Bekleme modunda M düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir. 
2
[AE Ölçme] seçmek için çoklu seçiciyi (2345) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
[AE Ölçme] ekranı belirir.
3
Bir ölçme metodu seçmek üzere 
çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız ve (4) düğmesine 
basınız.
Fotoğraf makinesi kontrol paneline döner. 
Ölçme Metodunun Seçilmesi
L
Çoklu-segment
Sensör parlaklığı çoklu bölgelerde ölçer. (varsayılan ayar)
Arka aydınlatmalı yerlerde bile, bu mod, hangi kısımda ne 
oranda parlaklık kullanılacağını otomatik olarak belirler ve 
pozlamayı otomatik olarak ayarlar.
M
Merkez-ölçme
Ölçmenin ağırlığı, sensörün merkezinde yer alır.
Hassasiyet merkezde artar ve arka aydınlatmalı 
sahnelerde bile hiçbir otomatik ayar gerçekleştirilmez.
N
Spot
Parlaklık yalnızca sensörün ortasındaki sınırlı bir alan 
dahilinde ölçülür. Doğru bir pozlamanın elde edilmesi için 
nesne aşırı derecede küçük olduğu zaman bunu AE Kilidi 
(s.103) ile kombinasyon halinde kullanabilirsiniz.
OK
MENU
AE Ölçme
AE Ölçme
Çoklu-segment
Çoklu-segment
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 105  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM