Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
107
Çekim
 Fonksiyonları
4
2
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız ve bir ayar seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız.
3
4
 düğmesine basınız. 
Eğer [Otom.], [Düşük], [Orta], [Yüksek] veya [Kapalı] seçerseniz, 
7. Adıma geçiniz.
4
[Ayar] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
ISO hassasiyetine göre parazit azaltma seviyesini belirlemek üzere 
ilgili ekran belirir. 
Otom.
Parazit Azaltımını, ISO aralığı yoluyla optimum olarak 
hesaplanan seviyelerde uygular. (varsayılan ayar)
Düşük/Orta/
Yüksek
Parazit Azaltımını, ISO aralığı yoluyla sabit seçilen 
seviyede uygular.
Özel
Parazit Azaltımını, her bir ISO ayarı için 
kullanıcı-tanımlı seviyelerde uygular.
Kapalı
Parazit Azaltımını herhangi bir ISO ayarında 
uygulamaz.
MENU
OK
İptal
İptal
Yüksek-ISO NR
Yüksek-ISO NR
Otom.
Otom.
Kapalı
Kapalı
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek
Özel
Özel
Orta
Orta
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 107  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM