Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
108
Çekim
 Fonksiyonları
4
5
Bir hassasiyet değeri seçmek için 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve seçilen hassasiyet 
değerine uygulanan parazit azaltma 
seviyesini belirlemek için çoklu 
seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız.
Görüntülenen hassasiyet değerleri, 
[A Özel Ayar 1] menüsünde yapılmış 
olan [1. EV Adımları] ve [2. Hassasiyet 
Adımları] ayarlarına göre değişiklik 
gösterir.
Mevcut işlemler
6
3
 düğmesine basınız.
2. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
7
3
 düğmesine iki defa basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
Uzun pozlamalar esnasında paraziti azaltır.
1
[A Kayıt Modu 3] menüsünde [Düşük Obtrtör Hızı NR] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Arka e-kadran (S) [Yüksek-ISO NR 1] ve [Yüksek-ISO NR 2] arasında 
geçiş yapar.
d
 düğmesi
Ayarlı değeri ilgili varsayılan ayarlara resetler.
Düşük Obtrtör Hızı NR
MENU
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
1
2
Yüksek-ISO NR
Yüksek-ISO NR
Sıfırlama
Sıfırlama
K-30_OPM_TUR.book  Page 108  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM