Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
110
Çekim
 Fonksiyonları
4
Odaklama
Odak modu düğmesini l, A, veya \ 
olarak ayarlayınız.
Vizörle çekim için otomatik odak metotları, Live View ile çekim için 
kullanılanlardan farklılık gösterir.
\
 modu hakkındaki ayrıntılar için bkz. “Odağı Manuel olarak Ayarlamak 
Odak Modunun Ayarlanması
Vizörle çekim
TTL: faz eşleştirme otomatik odağı:
l
 ve k arasında otomatik geçiş yapmayı 
mümkün kılacak şekilde l, k veya f 
modu arasından seçim yapınız. (s.111) 
Odaklama noktasını [AF Aktif Alanı] dahilinde 
ayarlayınız. (s.113)
“Kontrast tespiti AF”den daha hızlı otomatik odak 
performansı mümkündür.
Live View ile çekim
Kontrast tespiti AF
Yüz algılama ve takibi mümkündür. (s.115)
Kullanım, odak modu düğmesinin l veya 
A
olarak ayarlanması ile aynıdır.
Eğer Etkin Kıl 1 veya Etkin Kıl 2 =/L düğmesine atanırsa, deklanşör 
düğmesine yarıya kadar basmada olduğu gibi,=/L düğmesine basılarak 
fotoğraf makinesinin otomatik odaklama yapmasını sağlayabilirsiniz. 
Varsayılan ayar olarak, deklanşör düğmesine yarıya kadar basma ve 
=
/L düğmesinin kullanımı otomatik odak gerçekleştirebilir. (s.181)
K-30_OPM_TUR.book  Page 110  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM