Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
113
Çekim
 Fonksiyonları
4
Vizörle çekim yapıldığı zaman odaklama noktasını ayarlar. 
Seçilen odak noktası vizörde kırmızı olarak yanacaktır (İlave AF Alanı).
1
Bekleme modunda M düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir. 
2
[AF Aktif Alanı] seçmek için çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
[AF Aktif Alanı] ekranı belirir.
3
Bir odak noktası seçim modu 
seçmek için çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi kontrol paneline döner. 
Odaklama Noktasının Seçilmesi (AF Noktası)
b
Auto (5 AF Noktası)
5 AF noktası arasından, nesne merkezde olmasa 
bile fotoğraf makinesi ideal AF noktasını seçer. 
(varsayılan ayar)
c
Auto (11 AF Noktası)
11 AF noktası arasından, nesne merkezde olmasa 
bile fotoğraf makinesi ideal AF noktasını seçer. 
(varsayılan ayar)
S
Seç
AF çerçevesindeki on bir nokta arasından 
odaklama alanını kullanıcı tarafından seçilen 
odaklama noktasına ayarlar.
O
Spot
Odaklama noktasını vizörün merkezine ayarlar.
OK
MENU
AUTO
AF Aktif Alanı
AF Aktif Alanı
Auto (5 AF Noktası)
Auto (5 AF Noktası)
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 113  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM