Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
114
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
s.113 3. Adımında S seçiniz ve 4 düğmesine basınız.
2
3
 düğmesine veya yarıya kadar deklanşöre basınız.
Fotoğraf makinesi, durum ekranına döner ve bir resim çekmeye hazır 
durumdadır.
3
İstenen AF noktasını seçiniz. 
Mevcut işlemler
• [A Kayıt Modu 2] menüsü [AF Ayarları] dahilinde [AF Aktif Alanı] üzerinden 
de ayarı değiştirebilirsiniz.
• [A Özel Ayar 2] menüsünde [13. AF Alanını örtüştür] için [Kapalı] 
seçildiğinde, belirlenmiş olan odak noktası vizörde kırmızı olarak 
yanmayacaktır.
• DA, DA L, D FA, FA J, FA veya F objektifleri haricindeki objektifler 
kullanıldığında, bu ayar gözardı edilerek odak noktası seçim modu 
O
şeklinde sabitlenir.
İstenen Odaklama Noktasının Seçilmesi
Çoklu seçici (2345) AF noktasını değiştirir.
4
 düğmesi
AF noktasını, merkeze gere döndürür.
4
 düğmesine basılı 
tutunuz
AF noktasının değiştirilmesini devredışı bırakır ve 
çoklu seçicinin doğrudan tuş işletimini etkin kılar.
AF noktasının değiştirilmesini etkin kılmak için, 
doğrudan tuş işletimi etkin kılınmışken 4 
düğmesine tekrar basınız.
1/
30
400
4.5
F
128
128
K-30_OPM_TUR.book  Page 114  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM