Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
115
Çekim
 Fonksiyonları
4
Live View ile çekim yapıldığında aşağıdaki odak noktası metotları 
arasından seçim yapabilirsiniz. 
1
Bekleme modunda M düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir. 
• Odak noktası seçim modu b, c veya O olarak ayarlansa veya fotoğraf 
makinesi kapatılsa bile, değiştirilmiş AF noktasının konumu kuhafaza edilir. 
• [A Kayıt Modu 4] menüsü (s.178) [Düğme Kişiselleştirme] dahilinde [AF 
Aktif Alanı] V/Y düğmesine atandıysa, AF noktasını etkin kılmak veya 
devredışı bırakmak için V/Y düğmesini kullanınız ve 4. Adımdaki gibi AF 
noktasını değiştirmek için ön/arka e-kadranı çeviriniz. AF noktasını ön 
e-kadranla (R) yukarı ve aşağı hareket ettirebilir ve arka e-kadranla (S) 
sola ve sağa taşıyabilirsiniz. AF noktasını AF çerçevesinin merkezine geri 
döndürmek üzere d düğmesine basınız. Bu, vizörden baktığınız halde 
fotoğraf makinesini kullandığınız zaman kullanışlıdır. 
• [A Kayıt Modu 2] menüsü [AF Ayarları] dahilinde [Genişletilmiş Alan AF] 
etkin kılındığı zaman, eğer nesneniz odak modu k olarak ayarlandığında 
(veya [AF.A] etkin kılındığında) seçilmiş olan odak noktasından hafifçe dışarı 
çıktıysa, fotoğraf makineniz seçilen odak noktasının çevresindeki odak 
noktalarından (yedek odak noktaları) gelen bilgileri baz alarak nesnenize 
odaklanmaya devam edecektir. Yedek odak noktaları, durum ekranında 
pembe olarak görüntülenir.
• AF noktasının etkin kılınması veya devredışı bırakılması arasında geçiş 
yapıldığı zaman bir bip sesi duyacaksınız. (s.224)
Live View esnasında Kontrast AF Ayarı
D
Yüz Algılama
İnsanların yüzlerini algılar ve takip eder. (fabrika ayarları)
Otomatik odak için ana yüz algılama çerçevesi ve otomatik 
pozlama sarı olarak görüntülenir.
E
Takip
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığında, odaktaki 
nesneyi takip eder.
G
Seç
İstenen bir alana odaklanır.
Sensör 100 alana bölünür (10 yatay ve 10 dikey), ve bu 
mevcut 100 alanın 4, 16 veya 36’sını kullanarak daha dar 
veya daha geniş bir odaklama alanı seçebilirsiniz. (s.116)
H
Spot
Merkezde belli bir alana odaklanır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 115  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM