Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
117
Çekim
 Fonksiyonları
4
2
3
 düğmesine veya yarıya kadar deklanşöre basınız. 
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
3
U
/i düğmesine basınız.
Live View görüntüsü monitörde görüntülenir.
4
4
 düğmesine basınız. 
Seçilebilir alan aralığı kırık çizgilerle ve üzerinde beyaz bir dikdörtgenle 
görüntülenir. Konumu ve bu dikdörtgenin boyutunu değiştirerek AF 
alanını ayarlayabilirsiniz.
5
AF alanını seçer.
Mevcut işlemler
6
4
 düğmesine basınız. 
AF alanı ayarlanır.
Çoklu seçici (2345)
AF alanının konumunu değiştirir.
Arka e-kadran (S)
AF alanının boyutunu değiştirir.
d
 düğmesi
AF alanını merkeze döndürür.
Kontrast AF ayarı değiştirilse veya fotoğraf makinesi kapatılsa bile ayarlı AF 
alanı bellekte kaydedilir.
OK
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 117  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM