Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
119
Çekim
 Fonksiyonları
4
Vizörde baktığınız esnada veya Live View ekranı üzerinden görüntüleme 
yaparken, nesne net bir şekilde görüntülenene dek odaklama halkasını 
çeviriniz. \ modunda, nesne odakta olmasa bile, deklanşör düğmesine 
tam olarak basıldığında çekim yapılabilir. 
Vizördeki mat alanı kullanarak odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
1
Odak modu düğmesini \ olarak ayarlayınız.
2
Vizör üzerinden bakınız ve 
odaklama halkasını çeviriniz. 
Deklanşör düğmesine yarıya kadar basılı 
tutulurken odaklama halkası çevrilirse, 
odak göstergesi ] belirir ve nesne 
odağa geldiği zaman bir bip sesi 
duyarsınız. 
1
Odak modu düğmesini \ olarak ayarlayınız. 
2
Monitörden izlediğiniz esnada, 
odaklama halkasını çeviriniz.
Odağı Manuel olarak Ayarlamak için 
(Manuel Odak)
Vizör Kullanarak Odaklama
Live View Kullanarak Odaklama
K-30_OPM_TUR.book  Page 119  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM