Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
120
Çekim
 Fonksiyonları
4
3
Odağın kontrol edilmesinin zor olduğu durumlarda, 
4
düğmesine basınız.
Monitördeki görüntü büyütülür.
Mevcut işlemler
4
4
 düğmesine veya yarıya kadar deklanşöre basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır.
Fotoğraf makinesinin otomatik odak sistemi ile objektifleriniz üzerinde ince 
ayar yapabilirsiniz.
Arka e-kadran (S) sağa (y)
Fotoğrafı büyütür (6 kata kadar).
Arka e-kadran (S) sola (f)
Fotoğrafı küçültür (2 kata kadar).
Çoklu seçici (2345)
Ekran alanı hareket eder.
d
 düğmesi
Ekran alanını merkeze değiştirir.
[A Kayıt Modu 4] menüsü [Live View] dahilinde [Odak İnce Ayarı] etkin 
kılındığı zaman, odaktaki nesnenin dış hatları vurgulanır ve odağı kontrol 
etmeyi kolaylaştırır. Eğer \ modunda Odak İnce Ayarı yaptıktan sonra = 
moduna geçiş yaparsanız, Odak İnce Ayarı = modunda da çalışır.
AF İnce Ayarı
• Yalnızca gerekli olduğu durumlarda [AF İnce Ayarı] işlevini kullandığınızdan 
emin olunuz. Otomatik odak ayarı, uygun odakla fotoğrafların çekimini 
zorlaştırabileceği için, bu işlem yapılırken dikkatli olunmalıdır. 
• Test çekimi esnasında ortaya çıkacak herhangi bir fotoğraf makinesi 
sarsılması, tam odaklama konumunun elde edilmesini zorlaştırabilir. Bundan 
dolayı, test çekimleri yaparken her zaman bir tripod kullanınız.
x4
x4
K-30_OPM_TUR.book  Page 120  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM