Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
121
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
[A Özel Ayar 4] menüsünde [22. AF İnce Ayarı] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
2
[Açık] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[22. AF İnce Ayarı] ekranı belirir.
3
[Tümüne Uyg.] veya [Birine Uyg.] arasından seçim yapmak 
üzere, çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız.
4
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız ve değeri ayarlayınız. 
Mevcut işlemler
5
4
 düğmesine basınız. 
Ayar değeri kaydedilir.
Tümüne Uyg. Aynı ayar değerini tüm objektiflere uygular.
Birine Uyg.
Bu öge ekranda yalnızca objektif kimliği elde edildiği 
zaman görüntülenir. Her bir objektif türü için farklı bir ayar 
değeri kaydeder ve uygular. (20 objektif türüne kadar)
Sıfırlama
Kaydedilen ayar değerini, varsayılan ayara resetler.
Çoklu seçicinin (5) düğmesi/
Arka e-kadran (S) sağa (y)
Odağı daha yakın bir konuma ayarlar.
Çoklu seçicinin (4) düğmesi/
Arka e-kadran (S) sola (f)
Odağı daha uzak bir konuma ayarlar.
|
 düğmesi
Ayar değerini varsayılan ayarlara resetler.
MENU
OK
22.
22.
±0
±0
±0
±0
İptal
İptal
OK
OK
AF İnce Ayarı
AF İnce Ayarı
Tümüne Uyg.
Tümüne Uyg.
Birine Uyg.
Birine Uyg.
Sıfırlama
Sıfırlama
Kaldır
Kaldır
K-30_OPM_TUR.book  Page 121  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM