Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
122
Çekim
 Fonksiyonları
4
6
Üç kere 3 düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
7
Bir deneme resmi çekiniz.
büyüterek odak doğruluğunu kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. 
Yakalama Odağı Modunda Çekim
[A Özel Ayar 3] menüsünde [21. Yakalama Odağı] kısmı [Açık] olarak 
ayarlandığında ve aşağıdaki objektif türlerinden biri takıldığında, 
Yakalama Odaklı çekim etkin hale gelir ve nesne odağa geldiği 
zaman obtüratör otomatik olarak serbest bırakılır, yani çekim yapılır.
• Manuel odak objektifi
• Objektifte hem = ve hem de \ ayarına sahip olan DA veya FA 
objektifler (çekim öncesinde, ayar \ olarak belirlenmelidir)
 
Nasıl Resim Çekilir
1 Odak modu düğmesini l olarak ayarlayınız.
[AF.A] için belirlenen kutucuktaki işareti kaldırarak f 
(Otomatik Odak/Otomatik) ayarını devredışı bırakınız.
2 Nesnenin geçeceği bir konuma odağı belirleyiniz.
3 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Nesne, daha önce belirlenmiş olan konumda odağa geldiğinde 
obtüratör otomatik olarak serbest bırakılır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 122  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM