Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
123
Çekim
 Fonksiyonları
4
Alan Derinliğinin Kontrol Edilmesi 
(Ön İzleme)
Alan derinliği, kompozisyon, pozlama ve odağı bir resim çekmeden önce 
kontrol etmek için ön izleme işlevini kullanabilirsiniz.
İki adet ön izleme metodu mevcuttur.
1
V
/Y düğmesine [Optik Ön-izleme] ’yi atayınız.
Ayrıntılar için bkz. “V/Y Düğme İşletiminin Ayarlanması” (s.178). 
2
Nesneyi odaklamak üzere vizörden bakınız.
3
Vizörden baktığınız esnada 
V
/Y düğmesine basınız.
V
/Y düğmesine basıldığı esnada 
vizörde alan derinliğini kontrol 
edebilirsiniz.
Bu süre zarfında, vizörde hiçbir çekim 
bilgisi görüntülenmez ve çekim 
yapılamaz.
4
Parmağınızı V/Y düğmesinden çekiniz.
Optik Ön İzleme bitirilir ve fotoğraf makinesi fotoğraf çekimine hazır 
durumdadır.
Ön İzleme Metodu
Açıklama
|
Optik Ön-izleme
Vizörle alan derinliğini kontrol etmek için.
e
Dijital Ön-izleme
Kompozisyon, pozlama ve odağı ekranda kontrol 
etmek için.
Aralıklı Çekim ve Çoklu-pozlama için daima Optik Ön İzleme kullanılır.
Optik Ön İzlemenin Görüntülenmesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 123  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM