Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
124
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
V
/Y düğmesine [Dijital Ön-izleme] ’yi atayınız.
Ayrıntılar için bkz. “V/Y Düğme İşletiminin Ayarlanması” (s.178). 
2
Nesneye odaklayın ve V/Y düğmesine basın.
Ön izleme esnasında ekranda | belirir 
ve burada kompozisyonu, pozlamayı ve 
odağı kontrol edebilirsiniz.
Mevcut işlemler
3
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Dijital Ön İzleme bitirilir ve otomatik odak sistemi çalışır.
Dijital Ön İzlemenin Görüntülenmesi
Arka e-kadran (S)
Ön izleme fotoğrafını büyütür. (s.194)
m
 düğmesi
Ön izleme fotoğrafını kaydeder.
Dijital Ön İzleme için maksimum ekran süresi 60 saniyedir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 124  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM