Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
126
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
Bekleme modunda M düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir. 
2
[Shake Reduction] seçmek için çoklu seçiciyi (2345) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
[Shake Reduction] ekranı belirir.
3
Q
 veya R seçmek için çoklu 
seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Fotoğraf makinesi kontrol paneline döner. 
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Shake Reduction fonksiyonu etkin kılınır 
ve durum ekranında, vizörde ve Live View 
ekranında k belirir. 
Yatay ve Dikey Fotoğraf Makinesi Sarsılmasının Azaltılması
Q
Shake Reduction kullanır. (varsayılan ayar)
R
Shake Reduction kullanmaz.
Shake Reduction
Shake Reduction
OK
MENU
Açık
Açık
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 126  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM