Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
127
Çekim
 Fonksiyonları
4
Bir fotoğraf eğildiğinde, bu maksimum ±1,0 dereceye kadar düzeltilebilir 
(Shake Reduction açık olduğu zaman).
1
[A Kayıt Modu 3] menüsünde [Ufuk Düzeltme] seçiniz.
2
P
 (Kapalı) veya O (Açık) seçmek 
için çoklu seçinin (45) düğmesini 
kullanınız. 
3
3
 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
• Shake Reduction fonksiyonu aşağıdaki koşullarda kullanılamaz.
- Zamanlayıcılı çekim
- Uzaktan Kumandalı çekim
- p modu ayarlandığında
- HDR Çekimi ayarlandığı zaman, Otomatik Hizala fonksiyonu devredışı 
bırakılır
- Oluşturma Ayarı esnasında
• Shake Reduction fonksiyonu H modunun Z (Gece HDR) ayarında etkin 
kılınır. 
• Shake Reduction fonksiyonu, fotoğraf makinesinin açılmasından ve 
Otomatik Kapanmadan geri dönüldükten hemen sonra tam olarak 
çalışmayacaktır (2 saniye boyunca). Shake Reduction fonksiyonunun 
çekimden önce düzgün olarak çalışmasını bekleyiniz.
• [A Kayıt Modu 3] menüsünden de ayarı değiştirebilirsiniz.
Fotoğrafların Eğilmesini Düzeltme
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Yüksek-ISO NR
Yüksek-ISO NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Düşük Obtrtör Hızı NR
Giriş Odaksal Uzunluğu
Giriş Odaksal Uzunluğu
Çıkış
Çıkış
Oluşturma Ayarı
Oluşturma Ayarı
Elektronik Seviye
Elektronik Seviye
Ufuk Düzeltme
Ufuk Düzeltme
K-30_OPM_TUR.book  Page 127  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM