Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
129
Çekim
 Fonksiyonları
4
4
Çoklu seçicinin (3) düğmesine 
basınız ve g veya Z seçmek üzere 
çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız ve ardından 4 
düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye 
hazır durumdadır. 
5
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Otomatik odak sistemi çalışır. 
6
Deklanşöre tam olarak basınız.
g
 için, zamanlayıcı ışığı yavaşça yanıp 
sönmeye başlar ve deklanşöre 
basılmadan 2 saniye önce hızlıca yanıp 
söner. Bir bip sesi duyulur ve oran artar. 
Deklanşör düğmesine tam olarak 
basıldıktan yaklaşık 12 saniye sonra 
deklanşör bırakılır.
Z
 için, deklanşör düğmesine tam olarak basıldıktan yaklaşık 2 saniye 
sonra deklanşör bırakılır.
• Zamanlayıcı ile çekimi iptal etmek üzere, Geçiş Modu ayar ekranında [Tek 
Kare çekimi] seçiniz. Eğer [A Kayıt Modu 4] menüsü [Hafıza] dahilinde 
bulunan [Geçiş Modu] ayarı için belirlenen kutucuktaki işaret kaldırılırsa, 
fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman ayar iptal edilir. (s.233)
• Shake Reduction fonksiyonu mevcut değildir.
• Fotoğraf makinesini, bip sesinin çalınmaması üzere ayarlayabilirsiniz. 
• Eğer ışık vizöre girerse pozlama etkilenebilir (a modu hariç olmak üzere). 
AE Kilidi fonksiyonunu kullanınız (s.103) veya opsiyonel ME vizör başlığını 
kullanınız.
MENU
OK
İptal
İptal
Zamanlayıcı (12 sn.)
Zamanlayıcı (12 sn.)
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 129  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM