Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
130
Çekim
 Fonksiyonları
4
Bir opsiyonel uzaktan kumanda ünitesi kullanılarak belli bir mesafeden 
deklanşöre basılabilir.
1
Fotoğraf makinesini bir tripod üzerine monte ediniz.
2
Bekleme modunda çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız. 
Geçiş Modu ayar ekranı belirir. 
3
h
 seçmek için çoklu seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
4
Çoklu seçicinin (3) düğmesine 
basınız ve h veya i seçmek için 
çoklu seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Fotoğraf makinesinin önündeki uzaktan 
kumanda alıcısı yanıp sönecektir ve 
fotoğraf makinesi bekleme durumunda 
olacaktır.
5
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Otomatik odak sistemi çalışır. 
Bir Uzaktan Kumanda Ünitesi ile Çekim 
(Opsiyonel)
h
Uzaktan Kumanda Uzaktan kumandadaki deklanşör düğmesine 
basıldıktan hemen sonra obtüratör serbest bırakılır.
i
Uzaktan Kumanda 
(3 sn. gec.)
Uzaktan kumanda ünitesindeki deklanşör düğmesine 
basıldıktan yaklaşık 3 saniye sonra obtüratör serbest 
bırakılır.
Bir uzaktan kumanda ünitesi ile çekim, aşağıdaki koşullarda mümkün değildir.
• p modu, veya H modu dahilindeki \ (Hareketli Nesne)/Z (Evcil 
Hayvan)/R (Çocuklar) ayarları seçildiğinde
• Aralıklı Çekim ayarlandığında
MENU
OK
İptal
İptal
Uzaktan Kumanda
Uzaktan Kumanda
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 130  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM