Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
131
Çekim
 Fonksiyonları
4
6
Uzaktan kumanda ünitesini fotoğraf 
makinesinin ön veya arka 
kısmındaki uzaktan kumanda 
alıcısına doğrultunuz ve uzaktan 
kumanda üntesindeki deklanşör 
düğmesine basınız. 
Uzaktan kumanda ünitesinin fotoğraf 
makinesinin önünden itibaren yaklaşık 
kullanım mesafesi 4 m kadardır.
Resim çekildikten sonra, uzaktan 
kumanda alıcısı ışığı 2 saniye için yanar 
ve ardından yanıp sönmeye döner.
• Varsayılan ayar olarak, uzaktan kumanda ünitesi ile odağı ayarlayamazsınız. 
Uzaktan kumanda ünitesi ile işlem yapmadan önce ilk olarak fotoğraf 
makinesini nesneye odaklayınız. [A Özel Ayar 2] menüsünde [14. Uzaktan 
Kumandayla AF] [Açık] olarak ayarlandığında, odağı ayarlamak için uzaktan 
kumanda ünitesini kullanabilirsiniz.
• Bir uzaktan kumanda ünitesi ile çekimi iptal etmek üzere, Geçiş Modu ayar 
ekranında [Tek Kare çekimi] seçiniz. [A Kayıt Modu 4] menüsü [Hafıza] 
dahilinde bulunan [Geçiş Modu] ayarı için belirlenen kutucuktaki işaret 
kaldırılırsa, fotoğraf makinesi kapatıldığı zaman ayar iptal edilir. (s.233)
• Shake Reduction fonksiyonu mevcut değildir.
• i seçildiği zaman, flaş modu [Kablosuz Modu] olarak ayarlanamaz.
• Eğer ışık vizöre girerse pozlama etkilenebilir (a modu hariç olmak üzere). 
AE Kilidi fonksiyonunu kullanınız (s.103) veya opsiyonel ME vizör başlığını 
kullanınız. 
• Arkadan aydınlatmalı koşullarda bir uzaktan kumanda ünitesi ile çekim 
yapılamayabilir.
• Suya Karşı Dayanıklı Uzaktan Kumanda O-RC1 kullanılırken, otomatik odak 
sistemi S düğmesi ile çalıştırılabilir. { düğmesi kullanılamaz.
• Uzaktan Kumanda F, yaklaşık 30.000 kez uzaktan kumanda sinyali 
gönderebilir. Pili değiştirmek için PENTAX Servis Merkezi ile irtibata 
geçiniz (ücrete tabidir).
4 m
K-30_OPM_TUR.book  Page 131  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM