Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
134
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
[A Kayıt Modu 2] menüsünde [Aralıklı Çekim] seçiniz ve çoklu 
seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Aralıklı Çekim] ekranı belirir.
2
[Aralık] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
Saat, dakika veya saniye seçmek 
üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve saati 
ayarlamak üzere çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız.
Ayarı tamamlamak için 4 düğmeye 
basınız.
4
[Çekim Sayısı] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
5
Çoklu seçicinin (45) düğmesine basınız ve çekim sayısını 
seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesine basınız.
Ayarı tamamlamak için 4 düğmeye basınız. 
6
[Aralıklı Çekm. Başlat] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız.
7
[Şimdi] veya [Süreyi Kur] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Eğer [Şimdi] seçtiyseniz, 10. Adıma geçiniz.
8
[Süreyi Başlat] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
MENU
00:00'03"
00:00'03"
OK
002
002
İptal
İptal
Aralıklı Çekim
Aralıklı Çekim
Şimdi
Şimdi
Çekimi baslat
Çekimi baslat
OK
OK
Aralık
Aralık
Çekim Sayısı
Çekim Sayısı
fotoğr.
fotoğr.
Aralıklı Çekm. Başlat
Aralıklı Çekm. Başlat
Süreyi Başlat
Süreyi Başlat
K-30_OPM_TUR.book  Page 134  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM