Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
135
Çekim
 Fonksiyonları
4
9
Saat ve dakikayı seçmek üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve saati ayarlamak üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini kullanınız.
Ayarı tamamlamak için 4 düğmeye basınız. 
10
[Çekimi baslat] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (4) düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi, aralıklı seri fotoğraf çekimine hazırdır.
11
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Otomatik odak sistemi çalışır. 
Aralıklı Çekim esnasında odak bu konumda kilitlenir.
12
Deklanşöre tam olarak basınız. 
[Aralıklı Çekm. Başlat], [Şimdi] olarak ayarlandığı zaman ilk resim çekilir. 
[Süreyi Kur] olarak ayarlandığı zaman, çekim belirlenen saatte başlar.
Çoklu resim çekimi için, resimler 3. Adımda belirlenmiş olan aralık 
dahilinde çekilir.
Çekimi iptal etmek için, 3 düğmesine basınız.
Belirlenen sayıda resim çekildikten sonra, [Aralıklı Çekim tamamlandı] 
görüntülenir ve fotoğraf makinesi normal bekleme moduna döner.
• C modunda nasıl Aralıklı Çekim gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgiler için, 
• Eğer çekim esnasında mod kadranı veya ana düğme açılırsa, halihazırda 
çekimi yapılmış olan resimler kaydedilir ve Aralıklı Çekim sona erdirilir.
• Mevcut geçiş modu ayarından bağımsız olarak [Tek Kare çekimi] kullanılır.
• Eğer odak modu l olarak ayarlıyken nesne odakta değilse veya bir 
sonraki resmi çekmeden önce bir önceki resmin işlenmesi 
tamamlanmamışsa, hiçbir resim çekilemez.
• Çekilen her bir resim Hızlı İzleme ile monitörde görüntülenmesine karşın, 
bunlar büyütülemez, silinemez veya RAW formatında kaydedilemez.
• Çekimler arasındaki boşluklarda monitör kapanır.
• Eğer Aralıklı Çekim başlamadan önce Otomatik Kapanma fonksiyonu 
fotoğraf makinesini kapatırsa, çekim süresi yaklaştığı zaman fotoğraf 
makinesi otomatik olarak tekrardan açılır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 135  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM