Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
136
Çekim
 Fonksiyonları
4
Çoklu pozlamalarla bir resim oluşturabilir ve bunu tek bir fotoğraf olarak 
birleştirebilirsiniz.
1
[A Kayıt Modu 2] menüsünde [Çoklu-pozlama] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Çoklu-pozlama] ekranı belirir.
2
[Çekim Sayısı] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
Çekim sayısını seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
2 ila 9 çekim arasında seçim yapınız.
4
[Otomatik EV ayarlamasi] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve P veya O seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
O
 olarak ayarlandığı zaman, çekim sayısına bağlı olarak pozlama 
ayarlanır
Aralıklı Çekim kullanıldığında, opsiyonel AC adaptör kitini kullanınız veya tam 
şarjlı bir pil takınız. Eğer Aralıklı Çekim esnasında pil biterse, bu kaydın 
durmasına sebep olabilir.
Çoklu-pozlama
Çoklu-pozlama aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilemez.
• H modunun Z (Gece HDR) seçeneği veya, C ayarlandığında
• Aralıklı Çekim, Dijital Filtre veya HDR Çekimi ayarlandığında
MENU
2
2
OK
İptal
İptal
Çoklu-pozlama
Çoklu-pozlama
kez
kez
Çekimi baslat
Çekimi baslat
OK
OK
Çekim Sayısı
Çekim Sayısı
Otomatik EV ayarlamasi
Otomatik EV ayarlamasi
K-30_OPM_TUR.book  Page 136  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM