Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
137
Çekim
 Fonksiyonları
4
5
[Çekimi baslat] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (4) düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi seri fotoğraf çekimine hazırdır. 
6
Resmi çekiniz.
Deklanşör düğmesine her basıldığında, oluşturulan fotoğraf Hızlı 
İzlemede görüntülenir.
Hızlı İzleme esnasında aşağıdaki işlemler yapılabilir. 
Mevcut işlemler
Yukarıdaki işlemler uygulandığında veya belirlenmiş çekim sayısı kadar 
çekim yapıldıktan sonra, 3. Adımdaki ekran tekrar belirir.
7
3
 düğmesine iki defa basınız.
Çoklu pozlama sona erer.
U
/i düğmesi
Bu noktaya kadar çekilmiş olan resimleri gözardı eder 
ve ilk kareden itibaren tekrar resimler çeker.
3
 düğmesi
Bu noktaya kadar çekilmiş olan resimleri kaydeder 
ve çekimi iptal eder.
Pozlama Parantezi ve Objektif Düzeltme mevcut değildir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 137  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM