Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
138
Çekim
 Fonksiyonları
4
Videoların Kaydedilmesi
Bu fotoğraf makinesi, aşağıdaki formatla videolar kaydetmenize imkan 
verir.
• Ses
Mono
• Dosya formatı
MPEG-4 AVC/H.264 (Dosya uzantısı: .MOV)
Videoların kaydedilmesi ile ilgili ayarlar, [C Film] menüsü veya kontrol 
paneli kullanılarak değiştirilebilir.
Aşağıda, [C Film 1] menüsünden ayarların nasıl değiştirileceği, bir örnek 
olarak sunulmaktadır.
1
Mod kadranını C olarak ayarlayınız ve 3 düğmesine 
basınız.
[C Film 1] menüsü belirir.
Eğer diğer herhangi bir çekim modunda 
3
 düğmesine bastıysanız, ön 
e-kadranı (R) çeviriniz.
2
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Pozlama Ayarı] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak e, c veya a 
seçiniz ve 4 düğmesine basınız.
Video Kaydı için Ayarların Değiştirilmesi
e
Pozlamayı otomatik olarak ayarlar. EV telafisi değerini ayarlamanıza 
imkan verir. (varsayılan ayar)
c
Açıklık ve EV telafisi ayarlarını belirlemenize imkan verir.
a
Obtüratör hızını, açıklık değerini ve hassasiyeti ayarlamanıza imkan 
verir.
MENU
1
Movie SR
Movie SR
Çıkış
Çıkış
Pozlama Ayarı
Pozlama Ayarı
Video Çekim Ayarları
Video Çekim Ayarları
Kayıt Sesi Seviyesi
Kayıt Sesi Seviyesi
Aralıklı Film
Aralıklı Film
K-30_OPM_TUR.book  Page 138  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM