Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
139
Çekim
 Fonksiyonları
4
4
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Video Çekim 
Ayarları] seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Video Çekim Ayarları] ekranı belirir.
5
[Kaydedilen Piksel] seçiniz.
Ayar değiştirildiği zaman, bu ayar için kaydedilebilir sürenin miktarı, 
ekranın sağ üst köşesinde belirir.
6
[Karesayısı] seçiniz.
Seçilebilecek kare sayıları, kaydedilen piksel ayarına bağlı olarak 
değişiklik gösterir.
7
[Kalite Seviyesi] ayarını [C], [D] veya [E] olarak 
belirleyiniz.
8
3
 düğmesine basınız. 
[C Film 1] menüsü belirir.
9
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Kayıt Sesi 
Seviyesi] seçiniz ve kayıt sesi seviyesini seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
0 ila 5 değerleri arasında ayarlayabilirsiniz.
l
 (0) seçildiği zaman ses kaydedilmez.
10
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Movie SR] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Kaydedilen Piksel
Ekran 
Çözünürlüğü Görüntü Oranı
Kare Sayısı (fps)
a
 (varsayılan 
ayar)
1920×1080
K
30/25/24
b
1280×720
K
60/50/30/25/24
c
640×480
I
30/25/24
K-30_OPM_TUR.book  Page 139  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM