Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
140
Çekim
 Fonksiyonları
4
11
Q
 veya R seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
12
3
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi bir video kaydetmeye hazır durumdadır.
1
Mod kadranını C olarak ayarlayınız.
Video kaydı için Live View görüntülenir.
2
Nesneyi monitörde görüntüleyiniz. 
Pozlama ayarını gerektiği şekilde 
değiştiriniz.
Q
Video Shake Reduction kullanır. (varsayılan ayar)
R
Video Shake Reduction kullanmaz.
Bu bölümde tanımlanan ayarlar, kontrol paneli üzerinden de ayarlanabilir.
Videoların Kaydedilmesi
10'30"
10'30"
Movie SR
Kaydedilebilir süre
Kayıt Sesi 
Seviyesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 140  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM