Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
141
Çekim
 Fonksiyonları
4
Mevcut işlemler
3
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Otomatik odak sistemi çalışır. 
Odak modu düğmesi \ olarak ayarlandığı zaman, nesne odaklama 
ekranında net bir şekilde görünene dek odaklama halkasını çeviriniz.
4
Deklanşöre tam olarak basınız. 
Video kaydı başlar.
Video kaydı esnasında ekranın üst sağ kısmında kırmızı bir P 
görüntülenir.
5
Tekrar deklanşör düğmesine basınız.
Video kaydı durur.
Arka e-kadran (S)
Pozlama Ayarı c/a: Açıklık değerini ayarlar 
(yalnızca çekim öncesinde).
Ön e-kadran (R)
Pozlama Ayarı a: Obtüratör hızını ayarlar.
m
 düğmesi
´
 Arka e-kadran (S)
Pozlama Ayarı e/c: EV telafisi değerini ayarlar 
(±2 EV).
Çoklu seçici (2) 
düğmesi
Pozlama Ayarı a: Hassasiyet ayarını belirler.
• [Kayıt Sesi Seviyesi] l (0) haricindeki bir değere ayarlandığı zaman, fotoğraf 
makinesi işletim sesleri de kaydedilir. Bir video kaydedilirken, fotoğraf 
makinesini bir tripod üzerine monte ediniz ve kayıt esnasında fotoğraf 
makinesini kullanmayınız.
• Flaş kullanılamaz.
• Dijital Filtre gibi bir görüntü işleme fonksiyonu kullanılırken bir video 
kaydettiğiniz zaman, bazı kareler kayıtlı videoda atlanabilir.
• Eğer video kaydı esnasında fotoğraf makinesinin iç sıcaklığı yükselirse, 
fotoğraf makinesi iç devrelerini korumak üzere kayıt sona erdirilebilir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 141  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM