Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
142
Çekim
 Fonksiyonları
4
Ayarlı bir zamandan itibaren belirlenmiş bir aralık dahilinde resimler çeker 
ve bunları tek bir video dosyası olarak kaydeder. (Hareketli JPEG, dosya 
uzantısı: .AVI)
Aşağıdaki ögeler ayarlanabilir. 
1
[C Film 1] menüsünde [Aralıklı Film] seçiniz ve çoklu seçicinin 
(5) düğmesine basınız.
[Aralıklı Film] ekranı belirir.
• Bir video kaydettiğiniz zaman, odak modu ayarından bağımsız olarak, nesne 
odakta olmasa bile kayıt deklanşör düğmesine tam olarak basıldığı zaman 
başlar.
• 4 GB veya 25 dakikaya kadar sürekli bir şekilde bir video kaydedebilirsiniz. 
SD Bellek Kartı dolduğu zaman, kayıt sona erer ve video kaydedilir.
• C modundaki ekran görüntüsü, [A Kayıt Modu 4] menüsünde yapılan [Live 
View] ayarına göredir. (s.116)
• [A Kayıt Modu 4] menüsündeki [E-Kadran Programlama] dahilinde ön/arka 
e-kadran veya d düğmesinin kullanıldığı durum için ilgili fonksiyonları 
ayarlayabilirsiniz. (s.174)
• Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak çekim yapmayı amaçlıyorsanız, 
opsiyonel AC adaptör kitinin kullanımı tavsiye edilmektedir.
• Bir video kaydetmek için bir opsiyonel uzaktan kumanda ünitesi de 
kullanabilirsiniz. (s.130) Normal Geçiş Modu ayar ekranı yerine uzaktan 
kumandanın kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamak üzere ekranı 
görüntülemek için C modunda çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Aralıklı Video
Aralık
3 san., 5 san., 10 san., 30 san., 1 dak., 5 dak., 10 dak., 30 dak. 
veya 1 saat arasından seçim yapınız.
Kayıt Süresi
12 saniye ile 99 saat arasında bir kayıt süresi ayarlayınız. 
Ayarlanabilecek olan süre, [Aralık] ayarına bağlı olarak 
belirlenebilir.
Aralıklı Çekm. 
Başlat
Resmin şimdi veya belirli bir süre sonra çekilip çekilmeyeceğini 
seçiniz. [Şimdi] seçildiğinde çekim derhal başlar. [Süreyi Kur] 
seçildiğinde, [Süreyi Başlat] kısmını ayarlayınız.
Süreyi Başlat
Çekimin başlayacağı saati ayarlayınız.
Aralıklı Video, yalnızca mod kadranı C olarak ayarlandığında mevcuttur.
K-30_OPM_TUR.book  Page 142  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM