Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
143
Çekim
 Fonksiyonları
4
2
[Aralık] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesine 
basınız ve ardından çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
3
Çekim aralığını seçmek üzere çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
4
[Kayıt Süresi] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve (5) düğmesine basınız.
5
Saat, dakika veya saniye seçmek üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve saati ayarlamak üzere çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız.
Ayarı tamamlamak için 4 düğmeye basınız. 
6
[Aralıklı Çekm. Başlat] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız. 
7
[Şimdi] veya [Süreyi Kur] seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine basınız. 
Eğer [Şimdi] seçtiyseniz, 10. Adıma geçiniz. 
8
[Süreyi Başlat] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız. 
9
Saat ve dakikayı seçmek üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız ve saati ayarlamak üzere çoklu seçicinin 
(23) düğmesini kullanınız. 
Ayarı tamamlamak için 4 düğmeye basınız.
MENU
OK
00:00'12"
00:00'12"
İptal
İptal
Aralıklı Film
Aralıklı Film
3sn.
3sn.
Şimdi
Şimdi
Çekimi baslat
Çekimi baslat
OK
OK
Aralık
Aralık
Kayıt Süresi
Kayıt Süresi
Aralıklı Çekm. Başlat
Aralıklı Çekm. Başlat
Süreyi Başlat
Süreyi Başlat
K-30_OPM_TUR.book  Page 143  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM