Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
144
Çekim
 Fonksiyonları
4
10
[Çekimi baslat] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (4) düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bir video kaydetmeye hazır durumdadır. 
11
Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Otomatik odak sistemi çalışır. 
12
Deklanşöre tam olarak basınız. 
[Aralıklı Çekm. Başlat] [Şimdi] olarak ayarlandığı zaman, bir resim 
hemen çekilir, Hızlı İzleme görüntülenir ve monitör kapanır. 
Belirlenen sayıda resim çekildikten sonra, [Aralıklı Çekim tamamlandı] 
görüntülenir ve fotoğraf makinesi normal bekleme moduna döner. 
Kaydedilen videolar, kayıtlı fotoğraflar için uygulanan işlemin aynısıyla 
oynatım modunda izlenebilir.
1
Oynatım modunun tek kare ekranında oynatılmak üzere 
bir video seçiniz. 
Videonun ilk karesi ekranda görüntülenir.
2
Çoklu seçicinin (2) düğmesine 
basınız.
Video oynatımı başlar.
Aralıklı Video kaydı yapıldığı zaman, opsiyonel AC adaptör kitini kullanınız 
veya tam şarjlı bir pil takınız. Eğer Aralıklı Video kaydı esnasında pil biterse, 
kayıt durabilir. 
Videoların Görüntülenmesi
10'00"
10'00"
K-30_OPM_TUR.book  Page 144  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM