Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
146
Çekim
 Fonksiyonları
4
2
Bir resim olarak kaydedilecek olan 
kareyi görüntülemek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesine 
basınız. 
3
m
 düğmesine basınız.
Kayıt onay ekranı belirir.
4
[Farklı kaydet] seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Videodan yakalanan fotoğraf karesi, JPEG formatında kaydedilir.
Videolar bölünebilir ve istenmeyen segmentler silinebilir.
1
Oynatım modunun tek kare ekranında oynatılmak üzere bir 
video seçiniz. 
Videonun ilk karesi ekranda görüntülenir. 
2
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir.
3
[
 (Film Düzenleme) seçmek için çoklu seçiciyi (2345) 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
Video düzenleme ekranı belirir.
Videoların Düzenlenmesi
10'00"
10'00"
90/18000
90/1800
Kare numarası/Toplam
kare sayısı
K-30_OPM_TUR.book  Page 146  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM