Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
147
Çekim
 Fonksiyonları
4
4
Videoyu bölmek istediğiniz bir nokta 
seçiniz. 
Bölme noktasındaki ilk kare, ekranın 
üst kısmında görüntülenir.
Dörde kadar nokta seçilebilir 
(beş segmente bölünür).
Mevcut işlemler
Herhangi bir segmenti silmek istemiyorsanız, 8. Adıma geçiniz.
5
U
/i düğmesine basınız.
Silinecek segment(ler)i seçmek için gerekli ekran görüntülenir.
6
Seçim çerçevesini taşımak üzere 
çoklu seçinin (45) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Silinecek segment(ler) belirlenir. 
Birden çok segment belirlenebilir.
Seçimi iptal etmek üzere tekrar 
4
düğmesine basınız.
Çoklu seçici (2) düğmesi
Bir videoyu oynatır/duraklatır.
Çoklu seçicinin (5) düğmesi
Bir kare ileri sarar (duraklatıldığında).
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basılı tutunuz
Hızlı ileri oynatır.
Çoklu seçicinin (4) düğmesi
Bir kare geri sarar (duraklatıldığında).
Çoklu seçicinin (4) düğmesine 
basılı tutunuz
Hızlı geri oynatır.
Arka e-kadran (S)
Ses seviyesini ayarlar (6 seviye).
M
 düğmesi
Bir bölme noktasını teyit eder/iptal eder.
MENU
OK
10'00"
10'00"
00'00"
00'00"
INFO
Durdur
Durdur
OK
OK
MENU
OK
10'00"
10'00"
00'05"
00'05"
Silmek üzere bölümler seçin
Silmek üzere bölümler seçin
K-30_OPM_TUR.book  Page 147  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM