Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
148
Çekim
 Fonksiyonları
4
7
3
 düğmesine basınız. 
4. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
8
4
 düğmesine basınız. 
Kayıt onay ekranı belirir. 
9
[Farklı kaydet] seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Video, belirlenen noktalarda bölünür ve 
istenmeyen segmentler bundan silinir. 
Bunun ardından, bölünen video ayrı 
dosyalar olarak kaydedilir ve tek kare 
ekran tekrar belirir.
• Videonun başlangıcından itibaren bölme noktalarını kronolojik sırada 
belirleyiniz. Seçilen bölme noktalarını iptal ederken, bunların her birini ters 
sırada iptal ediniz (videonun sonundan başına doğru). Belirlenenden farklı bir 
sırada, ne kareleri bir bölme noktası olarak seçebilir, ne de bölme noktalarını 
iptal edebilirsiniz. Örneğin, bir bölme noktası seçerken, en son seçilmiş olan 
kareden önceki kareleri bir bölme noktası olarak seçemezsiniz.
• Kısa süreli kayıt zamanı içeren videolar bölünemez.
MENU
OK
OK
OK
Bölünen filmi ayrı
Bölünen filmi ayrı
dosyalar olarak kaydeder
dosyalar olarak kaydeder
İptal
İptal
Farklı kaydet
Farklı kaydet
K-30_OPM_TUR.book  Page 148  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM