Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
5
Çekim Ayarları
Bu bölümde fotoğraf dosyası formatları ve çekim 
modundaki fotoğraf makinesi çalıştırma ayarları 
anlatılmaktadır.
K-30_OPM_TUR.book  Page 149  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM