Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
150
Çekim Ayarları
5
Bir Dosya Formatı Ayarlama
Resimlerin dosya formatını, kaydedilen piksel sayısını, kalite seviyesini 
ve renk alanını ayarlayın.
1
[A Kayıt Modu 1] menüsünde [Ftğraf Çekim Ayarları] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Ftğraf Çekim Ayarları] ekranı belirir.
2
[Dosya Formatı], [JPEG Piksel 
Ayarı], [JPEG Kalite Ayarı] veya 
[Renk Boşluğu] seçmek için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve çoklu seçicinin (5) 
düğmesine basınız.
Bu ayarların her biri hakkındaki ayrıntılar 
3
Ayarları değiştirmek için, çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
4
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
• Dosya Formatı, JPEG Kaydedilen Piksel ve JPEG Kalitesi de kontrol paneli 
üzerinden ayarlanabilir.
• Dosya Formatı, JPEG Kaydedilen Piksel veya JPEG Kalitesi değiştirildiği 
zaman, bu ayar için kaydedilebilecek olan fotoğraf sayısı monitörde belirir.
MENU
Ftğraf Çekim Ayarları
Ftğraf Çekim Ayarları
Dosya Formatı
Dosya Formatı
JPEG Piksel Ayarı
JPEG Piksel Ayarı
JPEG Kalite Ayarı
JPEG Kalite Ayarı
Renk Boşluğu
Renk Boşluğu
K-30_OPM_TUR.book  Page 150  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM