Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
152
Çekim Ayarları
5
Fotoğraf kalite seviyesini (sıkıştırma oranı) ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 
ayar C (En iyi) şeklindedir.
Kullanılmak üzere bir renk alanını seçebilirsiniz.
• Piksel sayısı ne kadar artarsa, dosya boyutu o kadar büyük olur. 
Dosya boyutu, [JPEG Kalite Ayarı] ayarına göre de değişiklik gösterecektir.
• Çekilen bir fotoğrafın kalitesi; çekim ayarları, yazıcının çözünürlüğü ve diğer 
pek çok faktöre bağlıdır.
JPEG Kalite Ayarı
C
En iyi
Kalite: daha net   Dosya boyutu: daha büyük
D
Daha iyi
E
İyi
Kalite: daha pürüzlü   Dosya boyutu: daha küçük
Renk Alanı
sRGB
Genelllikle bilgisayar gibi cihazlar için kullanılır. (varsayılan 
ayar).
AdobeRGB
sRGB’den daha geniş bir renk aralığını kapsar ve endüstriyel 
baskı işlemleri gibi daha ticari kullanımlar içindir.
Dosya isimlendirme sistemi, aşağıda gösterildiği gibi, renk alanına bağlı olarak 
değişir. (“xxxx” dört basamaklı bir ardışık sayıdır.)
sRGB için: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB için: _IGPxxxx.JPG
K-30_OPM_TUR.book  Page 152  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM