Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
155
Çekim Ayarları
5
4
Beyaz dengesi için ince ayar 
gerçekleştiriniz. 
Mevcut işlemler
5
4
 düğmesine basınız. 
2. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir. 
6
4
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
Resimler çekerken, ışık kaynağına bağlı olarak beyaz dengesini 
ayarlayabilirsiniz. 
1
s.154 2. Adımında K seçiniz ve çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız.
Çoklu seçicinin 
(23) düğmesi
Yeşil (G) ve macenta (M) arasındaki renklerin tonunu 
ayarlar.
Çoklu seçicinin 
(45) düğmesi
Mavi (B) ve kehribar (A) arasındaki renklerin tonunu 
ayarlar.
d
 düğmesi
Ayar değerini varsayılan ayarlara resetler. 
Flaşın patladığı zaman için beyaz dengesini ayarlamk üzere, [A Özel Ayar 2] 
menüsü [10. Flaş Kullanıldığında BD] altında [Otomatik Beyaz Dengesi], 
[Değiştirilmemiş] veya [Flaş] seçiniz. 
Beyaz Dengesinin Manuel Olarak Ayarlanması
MENU
OK
±0
±0
G3
G3
A2
A2
İptal
İptal
OK
OK
Kontrol et
Kontrol et
K-30_OPM_TUR.book  Page 155  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM