Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
157
Çekim Ayarları
5
Çekilmiş olan bir fotoğrafın beyaz dengesi ayarlarını kopyalayabilir 
ve bunu Manuel Beyaz Dengesi olarak kaydedebilirsiniz.
1
Oynatım modunun tek kare ekranında çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
2
K
 (Manuel BD olarak Kaydet) seçmek için çoklu seçicinin 
(2345) düğmesine basınız ve 4 düğmesine basınız.
Kayıt onay ekranı belirir. 
3
Bir fotoğraf seçmek üzere ön e-kadranı (R) çeviriniz.
4
Bir sayı seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve sonrasında 4 düğmesine basınız.
 Seçilen resmin beyaz dengesi ayarları 
Manuel Beyaz Dengesi olarak kaydedilir 
ve fotoğraf makinesi bir resim çekmeye 
hazırdır. Beyaz dengesi ayarı K 
şeklindedir.
Renk ısısı değerini ayarlamak için kullanınız. 
1
s.154 2. Adımında K seçiniz ve M düğmesine basınız.
Çekilmiş Olan Bir Fotoğrafın Beyaz Dengesi Ayarını 
Kaydetme
Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile çekilmiş olan resimlerin beyaz dengesi 
ayarları kopyalanabilir. Ancak aşağıdaki fotoğraflar seçilemez.
• Çoklu-pozlama fotoğrafı
• İndeks fotoğraf
• Bir filmden kaydedilen resimler
Renk Isısı ile Beyaz Dengesinin Ayarlanması
100-0001
100-0001
OK
MENU
Manuel 2 olrk Kaydet
Manuel 2 olrk Kaydet
Manuel 3 olrk Kaydet
Manuel 3 olrk Kaydet
Manuel 1 olrk Kaydet
Manuel 1 olrk Kaydet
Bu fotoğrafın Beyaz Dengesi
Bu fotoğrafın Beyaz Dengesi
ayarlarını özel bir seçim olarak
ayarlarını özel bir seçim olarak
kaydeder
kaydeder
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 157  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM