Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
161
Çekim Ayarları
5
2
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız, bir ayar seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
3
[Otomatik Hizala] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve O veya P seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
4
Çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanarak [Pozlama Prntez 
Değeri] seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
5
Pozlamanın değiştirileceği aralığı belirlemek için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
±1 EV, ±2 EV (varsayılan ayar) veya ±3 EV arasından seçim yapınız.
6
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Fotoğraf makinesi seri fotoğraf çekimine hazırdır. 
O
Otomatik Hizala ayarını kullanır. [Shake Reduction] ayarına göre Shake 
Reduction devreye alınır. (varsayılan ayar)
P
Otomatik Hizala ayarını kullanmaz. Shake Reduction ayarını devredışı 
bırakır.
MENU
OK
YDM Çekimi
YDM Çekimi
YDM Çekimi
YDM Çekimi
Otomatik Hizala
Otomatik Hizala
Pozlama Prntez Değeri
Pozlama Prntez Değeri
İptal
İptal
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 161  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM