Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
162
Çekim Ayarları
5
Objektif özelliklerinden dolayı ortaya çıkan bozulmaları ve yan kromatik 
sapmaları azaltır.
 
Bozulma
Bozulma, fotoğrafın ortasının şişmiş olarak (fıçı bozulması) veya 
patlatılmış olarak (iğne yastığı bozulması) belirdiği duruma verilen 
isimdir. Bozulma çoklukla bir zoom objektif veya küçük çaplı bir objektif 
kullanıldığında oluşur ve bir fotoğraftaki düz duvarlar veya ufuk eğilmiş 
olarak belirir.
• 2. Adım’daki işlem, kontrol paneli kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
• Shake Reduction ve Otomatik Hizala ayarlarının her ikisi devreye 
alındığında, aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
• Üç fotoğraf çekildiği esnada resmin kompozisyonunun değişmemesi için 
fotoğraf makinesini sıkı bir şekilde tuttuğunuzdan emin olunuz. Eğer üç 
resim arasında kompozisyon olarak büyük bir farklılık mevcutsa, Otomatik 
Hizala ayarı mümkün olamayabilir.
• HDR Çekimi ile çekilen fotoğraflar, fotoğraf makinesi sarsılmasına ve 
bulanıklığa yol açabilir. Daha yüksek bir obtüratör hızı ve daha yüksek bir 
ISO hassasiyeti ayarladığınızdan emin olunuz.
• Hassasiyet [ISO AUTO] olarak belirlendiğinde, hassasiyet kolaylıkla 
normalden daha yükseğe çıkartılabilir.
• 100 mm’yi aşan bir odak uzunluğuna sahip objektifler kullanıldığında veya 
tüm nesne çerçeve içinde alındığında ya da tekdüze bir yüzeye sahip 
olduğunda Otomatik Hizala ayarı mümkün olamayabilir.
• Z (Gece HDR) modunda, [YDM Çekimi] [Auto] (Otom.) olarak sabitlenir ve 
Otomatik Hizala işlevi etkin kılınır.
• Eğer [Tek Tuş Dosya Formatı] V/Y düğmesine atanırsa, düğmeye 
basıldığında HDR Çekimi geçici olarak devredışı bırakılır ve çekilen 
fotoğraflar RAW+’da kaydeder.
Objektif Düzeltme 
İğne yastığı bozulması
Fıçı bozulması
K-30_OPM_TUR.book  Page 162  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM