Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
167
Çekim Ayarları
5
2
[Özel Fotoğraf] seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Özel Fotoğraf ayar ekranı belirir.
En son çekilen fotoğraf arka zeminde görüntülenir. 
3
Bir fotoğraf son tonu seçmek üzere 
çoklu seçiciyi (2345) kullanınız.
Arka zemin fotoğrafı ile, seçilen Özel 
Fotoğraf efektini kontrol edebilirsiniz.
Eğer parametreleri değiştirmeniz 
gerekmiyorsa 8. Adıma geçiniz.
Mevcut işlemler
4
M
 düğmesine basınız. 
Parametrelerin ayarlanması ile ilgili ekran belirir.
m
 düğmesi
Arka zemin fotoğrafını kaydeder (yalnızca veri mevcut 
olduğunda). 
M
 düğmesi Parametreleri ayarlamak üzere gerekli ekranı görüntüler.
V
/Y 
düğmesi
Özel Fotoğraf efekti uygulanmış arka zemin fotoğrafını 
görüntülemek için Dijital Ön İzlemeyi kullanır (yalnızca 
vizörle çekim yapıldığında).
MENU
INFO
OK
İptal
İptal
Parametre Ayarı
Parametre Ayarı
Parlak
Parlak
OK
OK
Kontrol et
Kontrol et
K-30_OPM_TUR.book  Page 167  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM