Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
15
Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.
Kullanım Kılavuzunun İçeriği
Tedarik edilmiş olan aksesuarları ve çalışan parçaların isimlerini 
ve fonksiyonlarını açıklar.
Fotoğraf makinesinin satın alınmasından resim çekimine kadar yapılacak 
adımları açıklar. Bu bölümü okuduğunuzdan ve talimatları takip ettiğinizden 
emin olunuz.
Fotoğrafların çekimi ve izlenmesi ile ilgili temel işlemleri açıklar.
Çekimle ilgili fonksiyonları açıklar.
Dosya biçimi gibi çekim ayarlarının değiştirilmesi için işlemleri açıklar.
Fotoğrafların izlenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çeşitli işlemleri açıklar.
Monitör ekran ayarları ve fotoğraf klasör isimlendirme sistemi gibi genel 
fotoğraf makinesi ayarlarını ve dosya yönetim ayarlarını açıklar.
Fotoğraf makinesinin bir bilgisayara nasıl bağlanabileceğini anlatır ve tedarik 
edilmiş olan programla ilgili kurulum talimatları ve genel bir bakış sunar.
Dahili flaşın ve harici flaşların nasıl kullanılacağını açıklar.
10Ek
Sorunların giderilme prosedürünü açıklar ve çeşitli kaynaklar sunar.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
K-30_OPM_TUR.book  Page 15  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM