Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
169
Çekim Ayarları
5
*1
[Favori 1-3] için, bir ters işleme tabi tutulmuş olan fotoğrafın ayarlarını öncesinde 
oynatım modu paleti yoluyla bir favori olarak kaydedebilirsiniz. (s.169)
6
Parametrenin değerini ayarlamak için çoklu seçicinin (45) 
düğmesini kullanınız.
Doygunluğu ve rengi radar grafiği ile görsel olarak gözden 
geçirebilirsiniz.
Mevcut işlemler
7
4
 düğmesine basınız. 
3. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir.
8
4
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi kontrol paneline döner. 
Ters işlem fonksiyonunun sonucu, her resim çekildiğinde farklılık gösterir. 
Eğer sevdiğiniz bir ters işleme tabi tutulmuş resim ortaya çıkarsa, bu 
fotoğrafta kullanılmış olan Ters İşlem ayarlarını kaydedebilirsiniz. 
Toplamda üçe kadar Ters İşlem ayarı kaydedilebilir.
1
Oynatım modunun tek kare ekranında çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız.
Oynatım modu paleti görüntülenir. 
Arka e-kadran 
(S)
[Keskinlik] ve [İnce Keskinlik] arasında geçiş yapar.
d
 düğmesi
Ayar değerini varsayılan ayarlara resetler.
Ayarları [A Kayıt Modu 1] menüsü üzerinden de değiştirebilirsiniz.
Çekilmiş Olan Bir Fotoğrafın Ters İşlem Ayarını Kaydetme
K-30_OPM_TUR.book  Page 169  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM