Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
170
Çekim Ayarları
5
2
Çoklu seçiciyi (2345) kullanarak s (Çapraz İşlemi 
Kaydet) seçiniz ve 4 düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi, en son çekilen fotoğraftan başlayarak ters işleme tabi 
tutulmuş fotoğrafları arayacaktır. (Arama esnasında bir kum saati 
görüntülenir.) Ters işleme tabi tutulmuş bir fotoğraf bulunduğunda, 
ayarların kaydedilmesi ile ilgili ekran belirir.
Eğer ters işleme tabi tutulmuş hiçbir fotoğraf yoksa, [Çapraz işlenen 
fotoğraf yok] mesajı belirir.
3
Ters işleme tabi tutulmuş bir 
fotoğraf seçmek üzere ön e-kadranı 
(R) çeviriniz.
4
Bir sayı seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız 
ve sonrasında 4 düğmesine basınız.
Seçilen fotoğrafın ayarları [Favori 1-3] üzerine kaydedilir ve seçilen 
fotoğraf tek kare ekranında belirir. 
100-0001
100-0001
OK
MENU
Favori 2 Olarak Kaydet
Favori 2 Olarak Kaydet
Favori 1 Olarak Kaydet
Favori 1 Olarak Kaydet
Bu fotoğrafın Çapraz İşleme
Bu fotoğrafın Çapraz İşleme
ayarlarını kaydeder
ayarlarını kaydeder
Favori 3 Olarak Kaydet
Favori 3 Olarak Kaydet
OK
OK
İptal
İptal
K-30_OPM_TUR.book  Page 170  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM