Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
172
Çekim Ayarları
5
1
Bekleme modunda M düğmesine basınız.
Kontrol paneli belirir. 
2
[Dijital Filtre] seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Dijital Filtre ayar ekranı görüntülenir.
En son çekilen fotoğraf arka zeminde görüntülenir. 
3
Bir filtre seçmek için çoklu seçiciyi 
(2345) kullanınız.
Arka zemin fotoğrafı ile, seçilen filtre 
efektini kontrol edebilirsiniz.
Eğer parametreleri değiştirmeniz 
gerekmiyorsa 7. Adıma geçiniz.
Mevcut işlemler
4
M
 düğmesine basınız. 
Parametrelerin ayarlanması ile ilgili ekran belirir. 
• Dijital Filtre aşağıdaki koşullarda mevcut değildir.
• H modunda Z (Gece HDR) ayarlandığında
• dosya formatı [RAW] veya [RAW+] olarak ayarlandığında 
• Dijital Filtre ayarlandığı zaman, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılamaz.
• Sürekli Çekim
• Çoklu pozlama
• HDR Çekimi
• Aralıklı Çekim
• Kullanılan filtreye bağlı olarak, fotoğrafların kaydedilmesi daha fazla zaman 
alabilir.
M
 düğmesi Parametreleri ayarlamak üzere gerekli ekranı görüntüler.
m
 düğmesi
Arka zemin fotoğrafını kaydeder (yalnızca veri mevcut 
olduğunda). 
V
/Y 
düğmesi
Filtre efekti uygulanmış durumdaki arka zeminde 
fotoğrafını ön izlemek üzere Dijital Ön İzlemeyi kullanır 
(yalnızca vizör kullanılarak çekim yapıldığında).
MENU
INFO
OK
İptal
İptal
Parametre Ayarı
Parametre Ayarı
Eğlenceli Kamera
Eğlenceli Kamera
OK
OK
Kontrol et
Kontrol et
K-30_OPM_TUR.book  Page 172  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM