Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
174
Çekim Ayarları
5
Düğme/E-kadran Fonksiyonlarının 
Kişiselleştirilmesi
Fonksiyonlar ön/arka e-kadran, V/Y düğmesi ve =/L 
düğmesine atanabilir.
Düğmelere/kadranlara atanmış olan mevcut 
fonksiyonlar kılavuz ekranla kontrol edilebilir.
Her bir pozlama modu için, ön ve arka e-kadranlar ve | düğmesi 
çalıştırıldığında ilgili parametreleri seçebilirsiniz.
1
 [A Kayıt Modu 4] menüsünde [E-Kadran Programlama] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[E-Kadran Programlama 1] ekranı belirir.
2
Bir pozlama modu seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız.
[E-Kadran Programlama 2] ekranını 
görüntülemek için arka e-kadranı (S) 
çeviriniz.
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
Seçilen pozlama modu ile ilgili ekran belirir.
E-kadranların Kullanım Ayarı
Program
Program
Otomatik Pozlaması
Otomatik Pozlaması
MENU
1
2
E-Kadran Programlama
E-Kadran Programlama
K-30_OPM_TUR.book  Page 174  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM