Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
177
Çekim Ayarları
5
b
: Obtüratör hızını değiştir c: Açıklık değerini değiştir o: Hassasiyeti değiştir 
m
: EV telafisi değerini ayarla }e: e kısmına dön eLINE: Program satırı 
e
SHIFT: Program öteleme–: Mevcut değil
5
4
 düğmesine basınız.
c
c
(fabrika 
ayarı)
c
m
c
c
m
o
c
o
 
OTOMATİK
c
o
o
 
OTOMATİK
L
/a
b
c
(fabrika 
ayarı)
c
b
e
LINE
(fabrika 
ayarı)
b
SHIFT
c
SHIFT
p
c
(fabrika 
ayarı)
c
o
c
c
o
C
[C Film 1] menüsündeki [Pozlama Ayarı] (s.138) 
ayarına bağlı olarak değişir.
Pozlama 
Modu
Ön E-kadran 
(R)
Arka E-kadran 
(S)
|
 düğmesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 177  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM