Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
178
Çekim Ayarları
5
6
3
 düğmesine basınız.
2. Adımda görüntülenmiş olan ekran tekrar belirir. 
Diğer pozlama modlarının ayarlarını değiştirmek için 2 ila 6 Adımlarını 
tekrarlayınız.
7
3
 düğmesine iki defa basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
Aşağıdaki fonksiyonlardan birini V/Y düğmesine atayabilirsiniz.
1
[A Kayıt Modu 4] menüsünde [Düğme Kişiselleştirme] 
seçiniz ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
[Düğme Kişiselleştirme] ekranı belirir.
V
/Y Düğme İşletiminin Ayarlanması
Tek Tuş Dosya 
Formatı
Dosya formatını geçici olarak değiştirir. [Dosya Formatı] 
ayarından bağımsız şekilde, fotoğrafı eş zamanlı olarak 
hem JPEG ve hem de RAW formatlarında kaydeder. 
Ayarın yalnızca bir fotoğrafa uygulanıp 
uygulanmayacağını ayarlayabilir ve V/Y düğmesine 
basıldığı zaman hangi dosya formatının seçileceğini 
ayarlayabilirsiniz. (s.179) (varsayılan ayar)
Pozlama 
Parantezleme
Farklı pozlama ayarlarıyla pek çok fotoğraf çeker. (s.101)
Optik Ön-izleme
V
/Y düğmesine basılı tutulduğu müddetçe, açıklığı, 
ayarlanmış olan değerde tutarak alan derinliğini kontrol 
edebilirsiniz. (s.123)
Dijital Ön-izleme
Dijital Ön İzlemeyi görüntüler. (s.124)
Ön izlemesi yapılan fotoğrafı kaydetmeyi veya büyütmeyi 
ayarlar ve histogram ve parlak/karanlık alan uyarısının 
görüntülenmesini belirler.
Oluşturma Ayarı
Kompozisyonu ayarlar. (s.164)
AF Aktif Alanı
Odak noktası seçim modu [Seç] olarak ayarlandığında AF 
noktasının değiştirilmesini etkin kılar veya kapatır. (s.115)
K-30_OPM_TUR.book  Page 178  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM