Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
179
Çekim Ayarları
5
2
, seçiniz ve çoklu seçicinin (5) 
düğmesine basınız.
V
/Y düğmesinin bir fonksiyonunu 
seçmek üzere ilgili ekran belirir.
3
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız, bir fonksiyon seçmek üzere 
çoklu seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
4
Üç kere 3 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir.
[Tek Tuş Dosya Formatı] V/Y düğmesine atandığı zaman, fonksiyon 
ayarlarını belirleyiniz.
1
Tek Tuş Dosya Formatı Ayarı
MENU
Tek Tuş Dosya Formatı
Tek Tuş Dosya Formatı
AF1'i etkin kıl
AF1'i etkin kıl
AF1'i etkin kıl
AF1'i etkin kıl
Düğme Kişiselleştirme
Düğme Kişiselleştirme
MENU
OK
İptal
İptal
Düğme Kişiselleştirme
Düğme Kişiselleştirme
Tek Tuş Dosya Formatı
Tek Tuş Dosya Formatı
Pozlama Parantezleme
Pozlama Parantezleme
Optik Ön-izleme
Optik Ön-izleme
Dijital Ön-izleme
Dijital Ön-izleme
Oluşturma Ayarı
Oluşturma Ayarı
AF Aktif Alanı
AF Aktif Alanı
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 179  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM