Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
180
Çekim Ayarları
5
2
[Çekimden sonra iptal et] seçmek üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve O veya P seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini kullanınız.
3
Bir dosya formatı seçmek için çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
Sol taraf, [Dosya Formatı] (s.151) ayarı ve sağ taraf, V/Y düğmesine 
basıldığındaki dosya formatıdır.
4
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız, bir dosya formatı seçmek 
üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
5
Üç kere 3 düğmesine basınız. 
Menü ögesi seçilmeden hemen önce görüntülenmiş olan ekran tekrar 
belirir. 
O
Bir resim çekildikten sonra kayıt formatı orijinal dosya formatına 
döner. (varsayılan ayar).
P
Aşağıdaki işlemlerin herhangi biri uygulandığı zaman ayar 
iptal edilir.
• V/Y düğmesine tekrar basıldığında
• Q düğmesine veya 3 düğmesine basıldığında
• mod kadranı çevrildiğinde
MENU
Çekimden sonra iptal et
Çekimden sonra iptal et
Tek Tuş Dosya Formatı
Tek Tuş Dosya Formatı
Düğme Kişiselleştirme
Düğme Kişiselleştirme
K-30_OPM_TUR.book  Page 180  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM